Goede buren op InnoFase

Written by: InnoFase Duiven January 17, 2018

More news

Goede buren op InnoFase delen energie en water voor een circulaire economie.

Eind 2017 heeft recyclingbedrijf 4PET zich gevestigd op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Samen met buurbedrijven afval- en energiebedrijf AVR en het waterschap Rijn en IJssel bundelden ze de krachten om zo een boost te geven aan de lokale circulaire economie. Met als resultaat dat vanaf 1 januari 2018 deze bedrijven onderling elektriciteit, warmte, biogas en koelwater direct met elkaar uitwisselen. Een concreet voorbeeld van hoe duurzaam of circulair werken ook financieel voordelig is.

Recycling van PET flessen

Het bedrijf 4PET recyclet PET-flessen en PET-trays en produceert zo een nieuwe grondstof voor verpakkingsmaterialen van levensmiddelen. Hiermee wordt er een circulaire bedrijfsvoering gecreëerd en krijgt 4PET energie en warmte vanuit de omgeving. AVR levert rechtstreeks, elektriciteit vanuit de afvalcentrale aan het productieproces. Daarnaast wordt er ook warmte van AVR, geleverd via het netwerk van NUON, gebruikt voor het wasproces. Het waterschap levert via zijn rioolwaterzuivering gezuiverd rioolwater als koelwater. Dit scheelt 4PET de bouw van een op elektriciteit aangedreven koeltoren. Daarnaast ontvangt het recyclebedrijf biogas van het waterschap dat wordt gewonnen uit zuiveringsslib.

Een circulair bedrijventerrein

Er wordt veel gesproken over de circulaire economie, maar op InnoFase in Duiven wordt hier concreet handen en voeten aan gegeven. Dat bewijst dit nieuwe voorbeeld.

Burgemeester Rik de Lange van de gemeente Duiven: “Deze samenwerking gaat nog weer verder dan de bestaande circulaire initiatieven in de regio. Het laat zien hoe bedrijfsleven en overheid samen mooie resultaten bereiken waarvan iedereen profiteert. Een volledig circulair bedrijventerrein is onze ambitie!”