Primco

Duurzame productie van energie en warmte

Kaart

Primco (voorheen Sparkling Biomass) bouwt momenteel een 15 MWth warmtekrachtinstallatie op InnoFase. Deze installatie zet houtafval uit de regio om in duurzame energie en warmte. Wanneer de installatie klaar is, produceert deze op jaarbasis 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte. De warmtekrachtinstallatie wordt begin 2020 in gebruik genomen.

We leveren de opgewekte elektriciteit voor een belangrijk deel aan het openbare netwerk, genoeg voor zo’n 4.000 huishoudens. De opgewekte warmte gebruiken we in eerste instantie op locatie, maar er zijn al voorbereidingen om het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te sluiten om ongeveer 7.000 huishoudens van duurzame warmte te voorzien.

Het is ons doel om nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie technisch en financieel haalbaar te maken én uit te voeren. Bijvoorbeeld het drogen van afval uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals aardappelresten. Hiermee kunnen weer andere producten worden gemaakt.

Logistieke mogelijkheden

”De centrale ligging van Synergiepark InnoFase speelde een belangrijke rol in onze keuze, omdat wij reststoffen uit de regio inzamelen. Er is veel vervoer per as, maar dit kan ook per schip. De nabijgelegen loskade aan de IJssel is voor ons dus interessant vanwege de volumes.”

Peter Jansen, Directeur
Primco
Lees ervaring

Wat heeft InnoFase u te bieden?