Waterschap Rijn en IJssel

Beheer en zuivering van water in de regio

Kaart

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het waterbeheer in de Achterhoek, Liemers en een deel van Overijssel. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Het waterschap vangt het afvalwater van bijna 600.000 inwoners en 20.000 bedrijven op in het riool en maakt het schoon in zuiveringsinstallaties. Op InnoFase ontvangen we het afvalwater van meerdere bedrijven. Na zuivering leveren we een deel terug voor gebruik als koelwater. De rest van het water stroomt weer in de IJssel.

Waterschap Rijn en IJssel heeft circa 140 rioolgemalen die het afvalwater via persleidingen naar 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties pompen. Hier zuiveren we het rioolwater in nauwe samenwerking met gemeenten.

Innoveren op een ideale locatie

“We zijn continu bezig om de samenwerking met bedrijven te intensiveren en verduurzamen. De Innovatiewerkplaats op het terrein tussen Waterschap en AVR is hiervan een voorbeeld. Hier kunnen derden hun ideeën toetsen op de processen van bedrijven op InnoFase. Denk bijvoorbeeld aan experimenten met bodem-assen voor nieuwe toepassingen.”

Coert Petri, Sr. Beleidsadviseur
Waterschap Rijn en IJssel
Lees ervaring

Wat heeft InnoFase u te bieden?