Helios demonstreert batterijopslag van zonne- en windenergie

Geschreven door: Elisabeth Sohl februari 8, 2024

Meer nieuws

Een batterij die zonne- en windenergie opslaat en meermaals te gebruiken is. Met een bijdrage van € 815.000 van Europa, het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel kunnen Elestor en Membrane Systems Europe die duurzame batterij verder ontwikkelen en demonstreren op Synergiepark InnoFase in Duiven.

Helga Witjes, gedeputeerde economie en innovatie van de provincie Gelderland: “De Helios is een goed voorbeeld van de kracht van ondernemers om oplossingen te vinden voor de netcongestie. In dit specifieke geval demonstreert Helios in de praktijk de opslag van zon- en windenergie. Daarmee levert Helios een bijdrage aan de netcongestie door in tijden van veel aanbod van energie, die op te slaan. Zo wordt de netcongestie verminderd en vloeien de opbrengsten van die duurzame energie terug naar de directe omgeving”.

Samenwerking

Elestor werkt aan duurzame energieopslag en Membrane Systems Europe maakt afdeksystemen voor de biogasmarkt. Samen laten ze zien dat het mogelijk is zonne- en windenergie met een elektrochemisch proces op te slaan en weer af te geven voor gebruik op hetzelfde bedrijventerrein. De techniek is betaalbaar, duurzaam en draagt bij aan het opvangen van schommelingen in de energieproductie. 

EFRO

Voor het project dat ze Helios hebben genoemd, hebben de ondernemers een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost Nederland (EFRO Oost). Het project wordt nu financieel ondersteund met een bijdrage van ruim € 815.000 van Europa, het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel. 

De techniek

In het project Helios wordt gebruik gemaakt van Elestor ’s (Waterstofbromide Redox) flowbatterij. Deze batterij kan worden gebruikt in combinatie met hernieuwbare energiebronnen, zoals grootschalige installaties voor zonne- en windenergie. Tijdens het opladen van de batterij wordt de elektriciteit gebruikt om waterstofbromide te scheiden in waterstof en broom, die in twee tanks worden opgeslagen. Bij het ontladen van de batterij reageren de waterstof en het broom opnieuw tot waterstofbromide, waarbij de elektriciteit weer wordt vrijgegeven. Omdat in de batterij de stoffen alleen gebruikt en niet verbruikt worden, kan dit proces van opslaan en vrijgeven van energie steeds herhaald worden. Bovendien is het gebruik van broom, dat uit zeewater gewonnen wordt, duurzamer dan een lithiumbatterij. 

Subsidie 

De EFRO-bijdrage is een subsidie voor test- en demonstratieprojecten. Die is bedoeld voor demonstraties van nieuwe toepassingen en oplossingen, zodat het bedrijfsleven en de samenleving er sneller ervaring mee kunnen opdoen en gebruiken. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd.