InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase

Geschreven door: Elisabeth Sohl februari 16, 2023

Meer nieuws

Op 16 februari hebben 17 partijen de intentieovereenkomst voor Smart Energy Hub InnoFase ondertekend. Hiermee spreken zij af samen te werken aan de realisatie van deze enery hub op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Het is de bedoeling dat lokaal opgewekte duurzame energie op ieder moment beschikbaar komt, voor lokale en regionale afnemers. Een virtueel energiemanagementsysteem gaat ervoor zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Smart Energy Hub InnoFase in Duiven maakt als pilot onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. In een smart energy hub komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk. Dat netwerk brengt de opwek, de opslag en conversie en het verbruik van energie steeds in onderlinge balans. Daarmee biedt een energy hub een oplossing voor de volle elektriciteitsnetwerken dat ontstaat door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van de productie van duurzame energie.

Lokaal voor lokaal

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er op en rondom bedrijventerrein InnoFase grote potentie is voor restwarmte, duurzame elektriciteit, biogas en waterstof in de hele energieketen: van productie, conversie, opslag en afzet. Hierbij kan de ontwikkeling van een decentraal netwerk, waarbij duurzame opgewekte lokale energie ook weer lokaal afgezet worden een belangrijke bijdrage leveren.

De potentie van Smart Energy Hub InnoFase is omvangrijk en betreft naar verwachting een ontwikkelagenda voor de komende 10 jaar. Het is daarom verstandig dit stap voor stap te gaan ontwikkelen en te starten met kansrijke projecten waarbij nu al concrete producenten en afnemers in beeld zijn, zoals bij een virtueel lokaal energiesysteem, waterstof en warmte.

Virtueel lokaal energie systeem

Een virtueel lokaal energie systeem is de eerste stap die wordt gezet in de ontwikkeling van de Smart Energy Hub InnoFase. Dankzij dit systeem wordt onbenutte netcapaciteit virtueel ontsloten en kan daarmee gaan bijdragen aan het verminderen van netcongestieproblemen. In vergelijkbare andere projecten zijn al interessante resultaten behaald, waarbij zo’n 20% tot 50% extra netcapaciteit is ontsloten op basis van de bestaande netinfrastructuur.

Over Synergiepark InnoFase

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare, gelegen aan de A12 in Duiven en de vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. Samen met de elf bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag. Daarnaast zal de komende jaren direct ten oosten van Synergiepark InnoFase een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Samenwerkende partijen

De deelnemende partijen in deze samenwerking zijn: Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Ontwikkelmaatschappij Oost-Nederland, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander.

Jan van der Meer, gedeputeerde Provincie Gelderland:

“De urgentie om over te gaan op duurzame energie is nog nooit zo groot geweest. Energie moet meer lokaal opgewekt worden én gebruikt worden, voor een efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk. InnoFase in Duiven is de eerste koploper locatie in Gelderland waar overheid en bedrijfsleven samen gaan werken aan het realiseren van een smart energy hub. Hopelijk is dit een stimulans voor de start van meer SEH’s in Gelderland.”

Huub Hieltjes, burgemeester gemeente Duiven:

De gemeente Duiven zet in op duurzaamheid en innovatie. We bieden ruimte aan de productie van energie met zon en wind. Daarnaast bieden we een thuis aan veel innovatieve bedrijven. Ik ben dankbaar voor de samenwerking van zoveel bedrijven en organisaties. Door samen te werken kan de lokaal geproduceerde duurzame energie hier benut worden. Zo worden we minder afhankelijk van de druk op het nationale stroomnetwerk.”