Installatie test nieuwe technologie voor terugwinnen van water

Geschreven door: Elisabeth Sohl februari 12, 2024

Meer nieuws

Een installatie die huishoudelijk afvalwater zuivert zodat het geschikt is voor hergebruik in landbouw en industrie.

Met een bijdrage van € 747.000 subsidie van Europa, het Rijk en de provincie Gelderland kunnen vijf ondernemers deze installatie gaan bouwen en testen op een locatie van het Waterschap Rijn en IJssel in Duiven.

Deze installatie is een mooi voorbeeld van de kracht van ondernemers om bij te dragen aan circulaire watertechnologie. 

'In dit specifieke geval voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zodat dit hergebruikt kan worden. Met deze bijdrage gaan de ondernemers hun nieuwe technologie testen in de praktijk. En dat is een belangrijke stap om de innovatie verder te ontwikkelen. Want om in 2050 circulair te zijn, hebben we ook circulaire watertechnologie nodig.'

Helga Witjes, gedeputeerde economie en innovatie van provincie Gelderland

Samenwerking

Het consortium bestaat uit vijf bedrijven, die zich richten zich op duurzaam en circulair omgaan met zoetwater en betaalbare technologie.  Bluecon is een watertechnologiebedrijf dat verschillende technieken combineert om lokaal water te kunnen zuiveren. De andere partners ontwikkelen delen van de zuiveringstechnologie. Tol Watertechniek is gespecialiseerd in ozon voor waterbehandeling, Feralco is producent van hulpstoffen voor waterbehandeling, GPI Electrotechniek is specialist voor elektrotechniek en OptiSenseData is gespecialiseerd in sensorsystemen voor waterkwaliteitsbewaking.

De techniek

Om het afvalwater opnieuw te kunnen gebruiken, wordt het behandeld met door Bluecon ontwikkelde zuiveringstechnieken, die slib en water scheiden. Vervolgens wordt het verder gezuiverd door een combinatie van verschillende oxidatie-technieken. Het gezuiverd afvalwater wordt continu geanalyseerd op organische stof, nutriënten, zware metalen en andere verontreinigingen om veilig hergebruik te garanderen.  

Waterbesparing

Afvalwater, dat geschikt wordt gemaakt voor terugwinning om te gebruiken voor industrie en landbouw moet voldoen aan (nieuwe) strenge Europese kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen garanderen dat het milieu en de volksgezondheid bij hergebruik niet in gevaar zijn. Deze nieuwe installatie is vooral geschikt als reguliere biologische waterzuivering niet mogelijk is of water van onvoldoende kwaliteit oplevert. Daarmee is deze nieuwe installatie vooral interessant voor export naar het buitenland, waar de gevolgen van klimaatverandering en watertekorten groot zijn.

Subsidie

Voor de test-installatie hebben de ondernemers een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost Nederland (Op Oost). De EFRO-bijdrage is een subsidie voor test - en demonstratieprojecten. Deze is bedoeld voor het testen van nieuwe toepassingen en oplossingen, zodat het bedrijfsleven en de samenleving er sneller ervaring mee kunnen opdoen en gebruiken. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd.