Mogelijke locaties windmolens en zonneparken

Geschreven door: Judith Houben januari 29, 2020

Meer nieuws

Nieuws over mogelijke locaties windmolens en zonneparken

Er zijn in ons land dertig regio’s (RES) samengesteld waarin gemeenten samen een plan moeten maken voor de overstap naar duurzame energie. Alle regio’s samen moeten voldoende energie opwekken om de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor Nederland te halen.

De gemeente Duiven werkt vanuit de regio Arnhem-Nijmegen samen met omliggende gemeenten, de provincie, waterschappen en de netbeheerder om te zien hoeveel duurzame energie we binnen de grenzen van de regio kunnen opwekken.

Er is onderzoek gedaan naar welke gebieden zich eventueel lenen voor zonneparken en windmolens. Je leest hier meer over in de samenvatting en rapporten. Je vindt ze op de website www.samen1nergie.nl.

In oktober/november van dit jaar zijn de vijf inloopavonden voor mogelijke locaties windmolens en zonneparken goed bezocht. In totaal zijn er ongeveer 150 inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar langs geweest om hun ideeën uit te wisselen of zorgen hun uit te spreken.

Hoe nu verder?

Alle informatie die opgehaald is wordt nu verwerkt en uiteindelijk opgenomen in een participatierapport. naar verwachting is dit eind januari 2020 beschikbaar is.

Aan de hand van het rapport gaan de colleges van Duiven en Westervoort een standpunt bepalen en een voorstel doen aan de raden. Deze voorstellen worden in februari/maart in de raden behandeld.