Onderzoeksagenda voor innovatiewerkplaats

Geschreven door: Judith Houben november 6, 2019

Meer nieuws

Innovatieve partijen stellen onderzoeksagenda innovatiewerkplaats op

Op dit moment wordt er door het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en de AVR hard gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatiewerkplaats op InnoFase. Het waterschap krijgt regelmatig het verzoek van regionale bedrijven om testen en proeven uit te mogen voeren op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Het faciliteren van deze vragen is momenteel niet optimaal geregeld. De ervaring bij andere waterschappen, zoals het Waterschap Vechtstromen, leert dat het de moeite waard is na te denken over een specifieke faciliteit. De rwzi Duiven leent zich hier uitstekend voor: het sluit goed aan bij de ambitie voor InnoFase en bij strategische doelen van de betrokken partijen om kansen voor duurzame innovaties te faciliteren.

Tussen tekentafel en pilot-plant

De innovatiewerkplaats is met name bedoeld voor bedrijven en instellingen die hun innovaties op het schaalniveau tussen tekentafel/laboratorium en pilot-plant aan veldtesten willen onderwerpen.  

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Vertegenwoordigers van de HAN, Groene Allianties de Liemers, Wageningen University & Research, OostNL, Kiemt, Greenhouse - IPKW, WRIJ, AVR, Van Hall Larenstein, RCT Gelderland, Core Chemistry/Eindhoven UT, NX Filtration, Nijhuis Industries, UT Twente, Mineralz en de gemeente Duiven komen op maandag 11 november a.s. bij elkaar om te komen tot een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Met deze onderzoeksagenda willen onderwijs, bedrijfsleven en overheid komen tot innovaties op de thema’s water-/energie-/grondstoffenfabriek en reststoffenverwerking. Daarnaast onderzoekt men nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen in de regio.

Met de bijeenkomst wordt een belangrijke stap gezet naar de realisatie van de innovatiewerkplaats. De Innovatiewerkplaats wordt naar verwachting in 2020 (fysiek) gerealiseerd.