Voordelen van InnoFase

Innovatiewerkplaats

Energiefabriek, Grondstoffenfabriek, Waterfabriek en Reststoffenverwerking

De Innovatiewerkplaats is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel, AVR en de gemeente Duiven. Ondernemingen kunnen hier de werking van hun innovaties toetsen en demonstreren in een praktijksituatie. Daarnaast werken we aan een centrum waar bedrijven en onderwijsinstellingen samen de ontwikkeling en deling van kennis op het gebied van economie, techniek en milieu bevorderen.

Ook bedrijven uit hogere milieucategoriën zijn welkom

Geschikt voor bedrijven t/m milieucategorie 5

De indeling van bedrijven in categorieën laat zien welke invloed hun activiteiten hebben op de directe omgeving en het milieu. Bedrijven worden hoger ingedeeld naarmate de belasting voor het milieu groter is. De afstand tussen het bedrijvenpark en de woonbebouwing is zodanig, dat ook bedrijven uit milieucategorie 5 welkom zijn op InnoFase.

Erfpacht bedrijfsterrein mogelijk

Lagere bedrijfskosten door pachten grond

Wanneer je als ondernemer een bedrijf bouwt op erfpachtgrond hoef je alleen de kosten voor het bedrijfspand te financieren. Voor de grond betaal je een canon aan de gemeente die voor een bepaalde periode is vastgesteld. Deze kosten vallen onder de bedrijfsvoering en zijn daarmee aftrekbaar.

Maximale mobiliteit

Minder verkeer, minder brandstofverbruik

Het hele terrein is geschikt voor langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV’s). De extra laadruimte en hogere maximale belasting van deze voertuigcombinaties zorgen ervoor dat er minder transportbewegingen nodig zijn. Op InnoFase zijn zowel een dieselservicestation als een LNG-vulpunt aanwezig.

Volop ruimte voor duurzaam ondernemen

Groeimogelijkheden door grote afstand woonbebouwing

InnoFase biedt volop ruimte voor circulaire technologieën en innovaties. Dit maakt het bedrijvenpark geschikt voor zowel starters als multinationals. Door een grote afstand tot de woonbebouwing bestaat de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten verder uit te breiden, nu en in de toekomst.

Verduurzaming bedrijfsprocessen door uitwisseling van stromen

Ondernemen in een circulaire economie

Op InnoFase beperken bedrijven samen het gebruik van kostbare nieuwe grondstoffen om hun producten te maken. Tijdens de processen waarin zij afval omzetten in nieuwe producten ontstaan er allerlei bijproducten, zoals biomassa, CO2 en biogas. Deze stromen worden onderling uitgewisseld en verwerkt als grondstoffen.

Centrale ligging aan de A12, nabij laad- en loskade

Uitstekende bereikbaarheid, nu en in de toekomst

InnoFase heeft een gunstige ligging ten opzichte van de hoofd- en snelwegen. De nabijgelegen laad- en loswal maakt het mogelijk om met minimale transportbewegingen grote hoeveelheden bulkmateriaal over water te vervoeren. De kade is onderdeel van de Putman Groep. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de winning van zand, grind en klei en het inzamelen, sorteren en recyclen van bouw- en sloopafval.

Gemeente Duiven stimuleert duurzaam ondernemerschap

Advies en hulp bij vergunningen en subsidies

De gemeente Duiven verkent samen met bedrijven op InnoFase kansen om duurzame initiatieven mogelijk te maken. Zij geven circulair ondernemerschap alle ruimte door actieve ondersteuning en begeleiding bij vergunningen en subsidies.

Onderlinge samenwerking leidt tot flinke besparingen

Bespaar op kosten voor warmte, energie, water en biogas

Ondernemers op InnoFase produceren tegen lagere kosten door slim gebruik te maken van warmte, energie en water. Zij leveren warmte (diverse temperaturen en drukken), elektra (zowel kleiner als groter dan 2MVA) water (diverse kwaliteiten) en biogas aan andere bedrijven op het park tegen gunstige tarieven.